• Головна
  • Декларацію з податку на прибуток підприємств оновлено
податкова інформує
15:03, 28 грудня 2020 р.

Декларацію з податку на прибуток підприємств оновлено

податкова інформує

Смілянський відділ Головного управління ДПС у Черкаській області інформує, що 01 грудня 2020 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2020 № 649 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2020 року за №· 1143/35426 (далі - наказ № 649) яким:

затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897;

визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» (далі-наказ № 544).

Змінами, внесеними Законом України від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України  щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466-ІХ) до п.п. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), вилучено норми, які надавали можливість визначати суму прибутку постійного представництва нерезидента, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з  контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, або у разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, визначати оподатковуваний прибуток контролюючим органом як різницю між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.  

У формі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі - декларація) передбачені такі зміни.

Внесені зміни до основної частини декларації

1. З метою належної організації контролю інститутів спільного інвестування декларацію доповнено:

рядком 9, у якому платник податку, що управляє активами інституту спільного інвестування у вигляді утворення без статусу юридичної особи, зазначає повне найменування і реєстраційний код такого інституту спільного інвестування.

У разі якщо платник податку здійснює управління активами кількох інститутів спільного інвестування, то декларація складається та подається окремо по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких він управляє відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування»;

позицію «Особливі відмітки» - новим рядком щодо заповнення його платниками податку щодо· діяльності інституту  спільного інвестування, утвореного без статусу юридичної особи.

2. Змінами, внесеними Законом № 466-ІХ до п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 ПКУ, уточнено, що платниками податку на прибуток вважаються:

юридичні та фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, фізичні особи - підприємці та фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (у порядку, визначеному п. 141.4 ст. 141 ПКУ) при виплаті доходів (прибутків) нерезиденту з джерелом їх походження з України;

суб'єкти господарювання юридичні особи, що обрали спрощену систему оподаткування, при отриманні скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що оподатковується в порядку, визначеному ст. 39 прим.2 ПКУ;

іноземні компанії - у разі наявності місця ефективного управління в Україні та подання такою компанією заяви про визнання податковим резидентом України.

У зв'язку з цим, поле 10 «Особливі відмітки» декларації доповнено рядками, які заповнюють:

суб'єкти господарювання - юридичні особи, які обрали спрощену систему оподаткування; 

фізичні особи - підприємці, у тому числі такі, які обрали спрощену систему оподаткування, або фізичні особи, які провадить незалежну професійну діяльність;

іноземні компанії.

3. Змінами, внесеними Законом № 466-ІХ запроваджено правила оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (далі - КІК), передбачені ст. 39 прим.2 ПКУ, які набирають чинності з 01.01.2021.

У зв'язку з цими змінами:

показники основної частини. декларації доповнено рядком 06.1 КІК, в якому відображається податок на прибуток КІК;

показники рядка 17 (податок на прибуток підприємств за звітний (податковий) період) обраховуються з урахуванням суми податку зазначеної у рядку 06.1 КІК;

позицію «Наявність додатків» доповнено клітинкою під літерами КІК, у якій проставляється кількість поданих додатків КІК до декларації.

Внесені зміни до додатку ЗП та  вилучено у показниках рядка 16 додатка, які враховуються у зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємств,  рядок 16.5, у якому відображалося зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний звітний період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТ ЗЕД.

Відповідно показник рядка 16 дорівнює сумі рядків (рядок 16.1 + рядок 16.4.1).

До додатка ВП, а саме доповнено новим рядком 06.1 КІК (податок на прибуток контрольованої іноземної компанії), а у показнику рядка 17 (податок на прибуток підприємств за звітний (податковий) період), змінено формулу розрахунку з урахуванням рядка 06.1 КІК.  

Викладено в новій редакції додатки:

додаток ПН доповнено відміткою щодо зазначення відомостей про відсутність у нерезидента статусу юридичної особи.

Змінами, внесеними Законом № 466-ІХ до п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, визначено порядок обрахунку доходу нерезидента, який виплачується не у грошовій формі або якщо під час виплати доходу податок не був утриманий, та визначається за формулою:

Пс = СД * 100 / (100 - СП) - СД, де:

Пс - сума податку до сплати;

СД - сума виплаченого доходу;

СП - ставка податку, встановлена п.п. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ.

У зв'язку із зазначеними змінами таблицю 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України» (далі - Таблиця 1) доповнено графами 7 та 8 для відображення суми податку до сплати у разі виплати доходу у будь-якій формі, відмінній від грошової, або якщо податок не було утримано з доходу під час його виплати.

Враховуючи зміни, внесені Законом № 466-ІХ та Законом України від 14.07.2020 року № 786 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон № 786) щодо переліку доходів нерезидента до п.п. 141.4.1 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, перелік доходів нерезидентів із джерелом походження з України, які підлягають оподаткуванню у таблиці 1 доповнено такими рядками:

рядок 8 - прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав у статутному капіталі юридичних осіб - резидентів;

рядок 16 - дохід від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та Інших природних ресурсів;

рядок 24 - проценти, дохід (дисконт) або прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими· гарантіями (крім прибутку нерезидентів, зареєстрованих ·у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження державних цінних паперів або облігацій місцевих позик, або боргових цінних паперів, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями), або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами відповідно до п.п. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 розділу ПКУ;

рядок 30 - сума перевищення доходів у вигляді платежів за цінні папери (корпоративні права), що виплачуються на користь нерезидента, зазначеного в п.п. «а», «в», «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

рядок 31 - сума вартості товарів (робіт, послуг) (крім цінних паперів та деривативів), що придбаваються у нерезидента, зазначеного в підпунктах «а», «в», «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях понад суму, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

рядок 32 -  сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які продаються нерезиденту, зазначеному в підпунктах «а», «в», «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, у контрольованих операціях порівняно із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

рядок 33 - виплата в грошовій або не грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника - нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи;

додаток РІ доповнено новими різницями для коригування фінансового результату, які відображені у додатку, зокрема щодо:

зменшення фінансового результату до оподаткування:

рядок 3.2.3.2 - на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягає виплаті на користь платника від КІК у межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об'єкт оподаткування відповідно до п.п. 134.1.7 п. ·134.1 ст. 134 ПКУ (п.п. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 ПКУ);

рядок 3.2.3.3 - на суму нарахованих доходів від участі в капіталі нерезидентів (у тому числі КІК), за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (п.п. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 ПКУ);

рядок 3.2.3.4 - на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на користь платника від нерезидента, за умови, що доля участі в капіталі нерезидента становить щонайменше 10 відсотків протягом календарного року та такий нерезидент не входить до переліку держав (територій), визначених відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (крім держав (територій), з якими є чинні міжнародні договори України про уникнення подвійного оподаткування доходів) (п.п. 140.4.3 п. 140.4 ст. 140 ПКУ);

рядок 3.2.4.1 - на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування платника податку, що реорганізується (п.п. 140.4.5 п. 140.4 ст. 140 ПКУ);

рядок 4.2.16.1 - на суму розрахованої амортизації основних засобів (визначених п. 43 прим.1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ) відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ за відповідні податкові (звітні) періоди (п. 43 прим.1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

рядок 4.2.16.2 - сума амортизації різниці, що виникає в результаті порівняння балансової вартості (без урахування переоцінки) основних засобів за даними бухгалтерського обліку, яка є меншою, ніж балансова (залишкова) вартість основних засобів, розрахована відповідно до вимог розділу ІІІ ПКУ, та амортизується як окремий об'єкт основних засобів із застосуванням «прямолінійного» методу нарахування амортизації протягом двадцяти податкових (звітних) кварталів (п. 52 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

рядок 4.2.20 - на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених п. 51 прим.2 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ ( п. 51 прим.2 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

рядок 4.2.21 - на суму доходів, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок отримання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (п. 51 прим.3 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

збільшення фінансового результату до оподаткування:

рядок 3.1.7 - на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 Кодексу), реалізованих на користь нерезидентів, зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ (п.п. 140.5.5 прим.1 п. 140.5 ст. 140 ПКУ);

рядок 3.1.7.1 - на суму 30 відсотків вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (крім операцій, визнаних контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), реалізованих на користь нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (п.п. 140.5.5 прим.1 п. 1405 ст. 140 ПКУ);

рядок 3.1.7.2 - на розмір різниці між вартістю, визначеною з огляду на рівень ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», та вартістю реалізації товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг (п.п. 140.5.5 прим.1 п. 140.5 ст. 140 ПКУ);

рядок 3.1.14 - на суму витрат, понесених платником податків при здійсненні операцій з нерезидентами, якщо такі операції не мають ділової мети (п.п. 140.5.15 п. 140.5 ст. 140 ПКУ);

рядок 4.1.5.1 - на суму доходу, отриманого як оплата за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування (п. 4 прим.1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

рядок 4.1.17.1 - на суму нарахованої амортизації основних засобів відповідно до п. 43 прим.1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ протягом податкових (звітних) періодів, у яких здійснювалося нарахування амортизації із застосуванням мінімально допустимих строків амортизації основних засобів (п. 43 прим.1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

рядок 4.1.20 - на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності та/або особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, що є платником податку на прибуток, коштів або товарів, визначених п. 51 прим.2 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ (п. 51 прим.2 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ);

рядок 4.1.21 - на суму витрат, визнаних за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок використання закладом охорони здоров'я державної та/або комунальної власності, що є платником податку на прибуток, товарів (лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію · спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України (п. 51 прим.3 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ).

Крім того, зазначимо що внесено редакційні зміни у назвах різниць та нумерації кодів рядків:

щодо збільшення фінансового результату до оподаткування, передбаченого рядками: 2.1.2, 2.1.3, 3.1.1, 3.1.9 - 3.1.11, 4.1.1- 4.1.4 ЦП, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.15, 4.1.17;

щодо зменшення фінансового результату до оподаткування, передбачені рядками: 2.2.2, 2.2.3, 3.2.2, 3.2.4, 3.2.5, 4.2.2;

додаток АМ.

Змінами, внесеними Законом № 466-ІХ до підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ щодо доповнення п. 43 прим.1, передбачено що платники податку на прибуток при визначенні об'єкта оподаткування на період з 01.01.2020 до 31.12.2030 мають право під час розрахунку амортизації основних засобів використовувати мінімально допустимий строк корисного використання, який дорівнює:

два роки - до четвертої (машини та обладнання) та п'ятої груп;

п'ять років - до третьої (будівлі, споруди, передавальні пристрої) та дев'ятої груп.

У зв'язку із зазначеними змінами інформація щодо нарахованої амортизації цього додатка доповнена рядками «АЗ.1 прим.2» та «А5.1 прим.2» для відповідних груп, щодо яких платники податку розраховують амортизацію за прямолінійним методом з використанням мінімально допустимого строку амортизації відповідно до пп. 43 та 43 прим.1 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ.

Крім того, п. 52 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ передбачено, що платники податку на прибуток можуть прийняти рішення про застосування з ІІ - IV кварталу 2020 року «виробничого» методу нарахування амортизації при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток до основних засобів, амортизацію яких розпочато за іншим методом. Такі платники податку зобов'язані провести інвентаризацію цих об'єктів основних засобів станом на перше число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу.

У зв'язку із зазначеними змінами, додаток доповнено таблицею, у якій платниками податку відображається інформація про результати інвентаризації об'єктів основних засобів, станом на 01 число податкового (звітного) періоду 2020 року, у якому прийнято рішення про застосування «виробничого» методу амортизації (зазначається звітний (податковий) період півріччя або три квартали, або рік).

Декларацію доповнено новими додатками КІК, КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.

 Змінами, внесеними Законом № 466-ІХ, запроваджено правила оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії, передбачені ст. 39 прим.2 ПКУ, які набирають чинності з 01.01.2021.

Об'єктом оподаткування для платників податку на прибуток, які є контролюючими особами для КІК, вважається скоригований прибуток, який буде визначатися відповідно до ст. 39 прим.2 ПКУ, у разі наявності декількох контрольованих іноземних компаній - окремо по кожній компанії. До такого об'єкта оподаткування застосовується базова (основна) · ставка податку - 18 відсотків. 

Сума податку до сплати контролюючої особи зменшується на суму корпоративного податку, фактично сплаченого КІК у відповідному звітному періоді згідно із законодавством іноземних держав, пропорційно частці контролюючої особи в такій КІК та у межах суми податку, обрахованого з прибутку КІК.

У зв'язку з цими змінами, декларацію доповнено додатками:

КІК, у якому відображається розрахунок прибутку ЮК, та який заповнюється окремо по кожній КІК;

КІК-К, який відображає різниці, на які коригується фінансовий результат до оподаткування КІК;

КІК-ТЦ, який подається у разі проведення платником податку самостійного коригування, проведеного відповідно до п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розділу І ПКУ;

КІК-ЦП, у якому відображаються показники доходів від продажу та іншого відчуження цінних паперів КІК.

Оскільки зміни, внесені Законом № 466-ІХ до ПКУ в частині оподаткування прибутку КІК, набирають чинності 01.01.2021, визначення об'єкта оподаткування скоригованого прибутку КІК, а також зменшення суми податку до сплати на суму сплаченого іноземним державам корпоративного податку будуть відображатись у декларації починаючи з податкових (звітних) періодів 2021 року (квартал, півріччя, три квартали, рік).

Згідно з п. 46.6 ст. 46 ПКУ якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, платникам податку на прибуток підприємств необхідно подавати декларацію за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду - І квартал 2021 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
live comments feed...