Наркотична залежність - одна з форм хімічної залежності, яка виникає у людини, якщо вона починає вживати психоактивні речовини. Після першого прийому наркотичної речовини у людини починається цикл формування хімічної залежності, в якому є 6 етапів:

 1) Отримання насолоди. Людина спочатку отримує ейфорію і радість від вживання наркотику.

 2) Зростаюча толерантність. Поступово людині задля досягнення колишнього ефекту потрібна велика доза речовини.

 3) Залежне мислення. Формується залежне мислення, яке говорить людині вживати наркотики попри все. Він починає мислити лише тим, щоб вживати наркотик.

 4) Втрата контролю. Згодом людина починає втрачати контроль за своєю поведінкою, емоційним станом. У нього з'являються борги, кредити та проблеми із законом.

 5) Біопсихосоціальний збиток. Починають виникати проблеми у всіх сферах життєдіяльності людини: погіршення здоров'я, нестабільний емоційний фон, агресія, погіршуються стосунки з рідними та близькими, звільняють з роботи, людина здатна переступати через свої принципи та цінності задля вживання наркотику.

 6) Довгостроковий біль. Згодом наслідки настільки стають сильними, що людина не контролює своє життя, з'являються психічні розлади, депресія, вкрай незадовільний фізичний стан.

Єдиним ефективним рішенням для позбавлення від наркозалежності - помістити залежного в спеціальну установу - наркологічний центр, де залежно від типу психоактивної речовини, підбирається індивідуальна програма  лікування наркоманії у Києві, яка є цілеспрямованим комплексом певної послідовності дій, спрямованої на виявлення та подальшу корекцію мислення та поведінки залежного. Комплексний підхід до вирішення проблеми залежності вимагає підключення цілого штату кваліфікованих співробітників, у якому кожен із фахівців виконує свою важливу функцію.

 Це порочне коло залежності можна перервати. Реабілітація в наркологічному центрі "Тонус Плюс" допомагає зупинити процес деградації людини та зупинити цикл формування залежності та змінити своє життя на краще. Реабілітація проходить у стаціонарному центрі, де залежна людина не має доступу до наркотичної речовини.  Психологи спілкуються із залежним, щоб дізнатися про його причини вживання, а потім команда фахівців складає комплексну модель відновлення залежної людини шляхом різних методів комплексної психосоціальної реабілітації.  Людина формує нові навички та знання, успішно інтегрована які залежна людина зможе тривалий час залишатися у ремісії та жити у комфортній тверезості.